Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 55 razy)

Referat finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjmuje od dnia 01.08.2015r. do dnia 31.08.2015r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami z zakupu w/w oleju (faktury powinny obejmować okres od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.07.2015r.) więcej»

TAGI:

Ruszyła 'plażówka' w Stopnicy

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 99 razy)

Na obiektach sportowych w Stopnicy w dniu 26 lipca 2015 roku Uczniowski Ludowy Klub Sportowy zorganizował turniej siatkówki plażowej. więcej»

TAGI:

Informacja dotycząca kolektorów słonecznych

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 95 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" czynione są starania o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu poprzez zwiększenie liczby instalacji solarnych montowanych na domach prywatnych. więcej»

TAGI:

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 130 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju serdecznie zapraszają rolników z terenu Miasta i Gminy Stopnica na szkolenie z zakresu wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej»

TAGI:

 • OGŁOSZENIE

  2015-07-29 13:03 - (czytane 55 razy)

  Referat finansowy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, zgodnie z ustawą z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, przyjmuje od dnia 01.08.2015r. do dnia 31.08.2015r. wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami z zakupu w/w oleju (faktury powinny obejmować okres od dnia 01.02.2015r. do dnia 31.07.2015r.) więcej»

  TAGI:

 • Ruszyła 'plażówka' w Stopnicy

  2015-07-29 10:41 - (czytane 99 razy)

  Na obiektach sportowych w Stopnicy w dniu 26 lipca 2015 roku Uczniowski Ludowy Klub Sportowy zorganizował turniej siatkówki plażowej. więcej»

  TAGI:

 • Informacja dotycząca kolektorów słonecznych

  2015-07-29 10:21 - (czytane 95 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" czynione są starania o zwiększenie zakresu rzeczowego projektu poprzez zwiększenie liczby instalacji solarnych montowanych na domach prywatnych. więcej»

  TAGI:

 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

  2015-07-29 10:01 - (czytane 130 razy)

  Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju serdecznie zapraszają rolników z terenu Miasta i Gminy Stopnica na szkolenie z zakresu wsparcia w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. więcej»

  TAGI:

 • Komunikat

  2015-07-27 07:51 - (czytane 79 razy)

  Szanowni Państwo, W związku z docierającymi do nas sygnałami o próbach odpłatnego oferowania przedsiębiorcom przyznania certyfikatu "Miejsce Przyjazne Rowerzyście" ("MPR") na szlaku "Green Velo" więcej»

  TAGI:

 • Referendum 2015

  2015-07-24 10:56 - (czytane 161 razy)

  Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. więcej»

  TAGI:

 • Nabór wniosków o przyznanie pomocy dla młodych rolników

  2015-07-23 14:58 - (czytane 95 razy)

  Od 20 sierpnia do 2 września 2015 r. będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. więcej»

  TAGI:

 • Konkurs fotograficzny

  2015-07-22 10:45 - (czytane 123 razy)

  Gmina Stopnica wraz innymi partnerami realizuje Szwajcarsko-Polski Program Współpracy polegający na instalacji kolektorów słonecznych w ramach projektu pn "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej i domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego" więcej»

  TAGI:

 • Inwentaryzacja stanu lasu

  2015-07-20 13:24 - (czytane 98 razy)

  W ślad za pismem Ministerstwa Środowiska informujemy, że rozpoczną się prace związane z opracowaniem „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019”. więcej»

  TAGI:

 • Dopalacze. Gdzie szukać pomocy?

  2015-07-20 08:55 - (czytane 75 razy)

  Szanowni Państwo, W ostatnim czasie w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji więcej»

  TAGI:

 • Wakacyjne imprezy w GCK

  2015-07-17 11:26 - (czytane 205 razy)

  Gminne Centrum Kultury zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica na ''Wakacyjną noc z filmem'', która odbędzie się 25 lipca 2015r. (sobota) więcej»

  TAGI:

 • Premie dla młodych rolników w ramach PROW 2014 – 2020

  2015-07-17 11:09 - (czytane 127 razy)

  Rozporządzenie w sprawie pomocy finansowej dla młodych rolników w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 podpisane. Po jego ogłoszeniu w "Dzienniku Ustaw" prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mógł ogłosić termin rozpoczęcia naboru wniosków. Do rozdysponowania jest 718 mln euro. więcej»

  TAGI:

 • Badania ankietowe GUS

  2015-07-14 08:22 - (czytane 96 razy)

  Szanowni Państwo, Statystyka publiczna od wielu lat gości w Państwa domach. Z jej badań korzystają nie tylko organy państwa, przedsiębiorcy, studenci i uczniowie, ale też ogół społeczeństwa. Każdy z nas poszukuje informacji o swoim kraju, województwie, regionie, czy miejscowości. więcej»

  TAGI:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy

  2015-07-13 14:06 - (czytane 119 razy)

  Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki więcej»

  TAGI:

 • Aktywna integracja - szansą na lesze jutro

  2015-07-09 13:18 - (czytane 144 razy)

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2015 roku realizuje projekt systemowy, pn. "Aktywna integracja - szansą na lesze jutro". więcej»

  TAGI:

 • Remont dróg na obszarze Gminy Stopnica

  2015-07-09 07:28 - (czytane 207 razy)

  Rozpoczęły się roboty budowlane związane z remontem dróg gminnych w miejscowościach Mariampol, Szczytniki, Kuchary. Gmina Stopnica na realizację zadania uzyskała z budżetu państwa dotację celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych. Roboty budowlane zostaną zakończone do końca lipca 2015r. więcej»

  TAGI:

 • PODRÓŻ DO PRZESZŁOŚCI

  2015-07-08 07:53 - (czytane 130 razy)

  Organizacja Turystyczna "Szlak Jagielloński" zaprasza wraz z Fundacją "Via Jagiellonica" w podróż do przeszłości "Szlakiem Jagiellońskim". Doroczna impreza promująca wycieczki królewskim traktem Kraków - Lublin - Wilno w 2015 r. przypomina również o 490. rocznicy hołdu pruskiego. Program otwarty "podróży do przeszłości" obejmuje konkursy oraz egzaminy przewodnickie, a dodatkowy zajęcia szkolenia przewodnickiego na wybrane Miasta i Gminy. więcej»

  TAGI:

 • Propozycja dla przedsiębiorców

  2015-07-03 13:45 - (czytane 262 razy)

  W odpowiedzi na wniosek mieszkańców wsi Czyżów wyrażony na zebraniu wiejskim informuję, iż Gmina Stopnica zamierza przeznaczyć na prowadzenie działalności gospodarczej nieruchomość usytuowaną w miejscowości Czyżów o powierzchni 2,22 ha zabudowaną dwu kondygnacyjnym budynkiem, który pełnił rolę szkoły podstawowej. więcej»

  TAGI:

 • Rozbudowa infrastruktury sportowo- rekreacyjnej w Stopnicy

  2015-07-02 10:45 - (czytane 279 razy)

  Dzięki pozyskaniu dodatkowych środków finansowych trwają obecnie prace budowlane w rezultacie których przy kompleksie szkolnym powstanie wielofunkcyjne poliuretanowe boisko sportowe. więcej»

  TAGI:

 • INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

  2015-06-30 12:00 - (czytane 164 razy)

  Uprzejmie informuję, że zgodnie z wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Kielcach, zostaną dokonane wybory 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2016-2019. W naborze na ławnika sądowego mogą wziąć udział obywatele spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (j. t. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 ze zm.) więcej»

  TAGI:

 • Środa z funduszami.

  2015-06-30 11:50 - (czytane 128 razy)

  Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie świętokrzyskim zapraszają na kolejne spotkania informacyjne z cyklu „Środa z funduszami dla …”. Spotkania odbywają się cyklicznie w każdą pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00 - 13:00. Głównym tematem spotkań 1 lipca będzie możliwość uzyskania wsparcia przez organizacje pozarządowe na aktywizację społeczną i zawodową. więcej»

  TAGI:

 • Informacja dotycząca odpadów komunalnych

  2015-06-29 09:18 - (czytane 334 razy)

  Informujemy, że od 1 lipca 2015r. obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy mieszkańcy wnoszący opłaty za gospodarowanie odpadami mają prawo do wystawiania w dniu ich odbioru, odpadów w nieograniczonej ilości bez względu na fakt, czy są gromadzone w sposób selektywny czy też nieselektywny. więcej»

  TAGI:

 • Inwestycje w Stopnicy idą pełną parą

  2015-06-25 10:57 - (czytane 324 razy)

  Gmina Stopnica pomimo upływu okresu realizacji perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 w dalszym ciągu pozyskuje środki na realizację projektów. więcej»

  TAGI:

 • Zaproszenie na bezpłatne szkolenia

  2015-06-22 13:00 - (czytane 188 razy)

  Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „G5” wspólnie z Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Promocja efektów realizacji PROW 2007-2013 oraz prezentacja nowego okresu programowania PROW 2014-2020”. więcej»

  TAGI:

 • ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie

  2015-06-22 07:51 - (czytane 237 razy)

  15 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach działania "Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów", które finansowane jest z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 więcej»

  TAGI:

Dziki Zachód w Kurozwękach

08/07/2015

Zapraszamy na imprezę plenerową "Dziki zachód w Kurozwękach", która odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2015 r. już po raz IX w Zespole Pałacowym w Kurozwękach. więcej..

Wieczór z bajką przy ognisku

08/07/2015

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje 7 sierpnia 2015r. zabawę plenerową pt. ''Wieczór z bajką przy ognisku''. więcej..

Space Days Poland i European Rover Challenge w świętokrzyskim

09/03/2015

Konferencja Space Days Poland oraz druga edycja zawodów European Rover Challenge odbędą się w dniach 3-6 września w województwie świętokrzyskim. więcej..

Wirtualny spacer

Nasz Patronat

Wieczór z bajką przy ognisku

Data: 2015-08-07,
Miejsce:

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje 7 sierpnia 2015r. zabawę plenerową pt. ''Wieczór z bajką przy ognisku''.

więcej

Imprezy

2015-08-07 - 2015-08-09

Dziki Zachód w Kurozwękach

Patronat
2015-08-07

Wieczór z bajką przy ognisku

2015-09-03 - 2015-09-06

Space Days Poland i European Rover Challenge w świętokrzyskim

Projekty realizowane ze œrodków UE
System informacji przestrzennej woj. swietokrzyskiego
Projekty realizowane ze œrodków UE