Aktualności

Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 356 razy)

Burmistrz, Rada Miejska oraz Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica na obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. więcej»

TAGI:

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w Skrobaczowie i Prusach

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 119 razy)

Wartość robót budowlanych wniosła 3 345 600 zł. więcej»

TAGI:

OGŁOSZENIE

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 133 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok więcej»

TAGI:

Rolniczy Handel Detaliczny

Dodał: dnia - Komentarze (0)  (czytane 229 razy)

Zbywanie konsumentowi finalnemu żywności pochodzącej w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym więcej»

TAGI: